Yhdistyksemme Keski-Karjalan Jetina ry on maaseudun kehittämisyhdistys, Leader-ryhmä, joka rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita ja myöntää yritystukia. Rahoitettavat hankkeet nojautuvat maa- ja metsätalousministeriön hyväksymään kehittämisohjelmaan. Rahoitushakemukset jätetään sähköiseen Hyrrä-järjestelmään ja ne käsitellään kuukausittain hallituksen kokouksessa. Otathan yhteyttä toimistomme henkilökuntaan tai Keti Oy:n yritysneuvojiin ennen hakemuksen jättämistä. 
******************************************************************************************************************
TEEMAHANKKEIDEN HAKUAIKA ALKAA!
Teemahankkeissa rahoitetaan pienten yhdistysten hankinta-, korjaus- ja rakennusinvestointeja sekä tapahtumien järjestämiseen liittyviä kustannuksia. Tukiprosentti teemahankkeissa on 75-90% kokonaiskustannusarviosta. Vuonna 2017 toteutamme kolme teemahanketta:
 
 
Haku teemahankkeisiin tapahtuu aikavälillä 1.3 - 31.3.2017!
 
Toimi näin:
- miettikää mitä yhdistyksenne tarvitsee, paljonko kyseinen toimenpide maksaa ja milloin sen voi toteuttaa
- tulkaa infotilaisuuksiin kuuntelemaan hakuohjeet tai tutustukaa niihin itsenäisesti
- tehkää yhdistyksenne hallituksen kokouksessa päätös siitä, että haette tukea kyseiseen toimenpiteeseen ja kirjatkaa päätös pöytäkirjaan 
- jättäkää hakemus vaadittujen liitteiden kanssa Jetinan toimistoon 31.3.2017 klo 15 mennessä
 
Jetinan hallitus valitsee teemahankkeiden alatoteuttajat 20.4.2017 jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Hankkeen toimenpiteitä ei saa tehdä ennen kuin olette saaneet ilmoituksen valinnasta hankkeen alatoteuttajaksi ja olette allekirjoittaneet tuensiirtosopimuksen Jetinan kanssa!
 
Teemahankkeen alatoteuttajan tulee maksaa kulut ensin itse yhdistyksen omalta tililtä. Tämän jälkeen tuen maksua haetaan Jetinalta toteutuneita kustannuksia vastaan ja tuki maksetaan alatoteuttajalle jälkikäteen.
 
 

Tietoa ja ohjeita hankekaudelle 2014-2020

Voit selata rahoitettuja kohteita myös valtakunnallisesta hankerekisteristä!

tukimuodot yritystuet

Yritystuet 

Kehitä, lisää elinvoimaa, työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia 

 
hanketuet

Hanketuet

Uudista, kehitä, lisää osaamista ja paranna palveluja.

Pohjois-Karjalan Ely-keskus Leader Suomi Mahdollisuuksien maa Euroopan maaseuturahasto Maaseutu 2020 Leader Itä-Suomen kalatalousryhmä