Rahoitusta maaseudun kehittämiseen

EU:n maaseuturahastosta voit hakea rahoitusta erilaisiin toimiin, joilla voit parantaa oman kotiseutusi viihtyisyyttä ja palveluja.

Katso millaisia hankkeita rahoituksella on tuettu

Tarinoita hankkeilta

Tarvittaisiinko kylälle esimerkiksi kokoontumistilat tai liikuntapaikka? Voit saada tukea tällaiseen yhteiseen ja yleiseen käyttöön tulevaan investointiin EU:n maaseuturahastosta.

Voit teettää tuella myös esimerkiksi kylän tai asuinalueen kehittämistä palvelevan suunnitelman tai selvityksen.

Vuodesta 2023 lähtien rahoitusta saa myös erilaisiin ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi energiansäästöön, vesihuoltoon tai luonnon monimuotoisuuteen.

Lue lisää maaseudun asukkaan ja kehittäjän tukivaihtoehdoista!

Kuka voi saada rahoitusta?

Tukea voi saada: julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, kunta, järjestö, urheilu- tai liikuntaseura, kulttuuriyhdistys, kyläyhdistys tai osuuskunta.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

Suurin myönnettävä tuki Leader-hankkeissa on 180 000 euroa. Tätä suurempia tukia haetaan ELY-keskuksesta.

Leader-ryhmiltä voi hakea rahoitusta myös pienhankkeisiin, joissa pienin myönnettävä tuki on 1 000 euroa ja kustannusten enimmäismäärä 8 000 euroa.

Tarvitset hankkeeseen myös yksityistä rahoitusta, joka voi olla myös talkootyötä. Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 20 euroa tunnilta työntekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta. Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä.

Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella. Olethan yhteydessä Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen ja Leader-ryhmiin.

Miten rahoitusta haetaan?

  1. Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.
  2. Laadi hankesuunnitelma ja budjetti.
  3. Tee hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään.
  4. Leaderin hallitus ja ELY-keskus käsittelee hakemuksesi.
  5. Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti.
  6. Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta. 
maakaista-kuvitus-hanketuki.png

Ota yhteyttä

Leader-ryhmät

Alueelliset Leader-ryhmät neuvovat tuenhakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.
Vaara-Karjalan Leader
Joensuun seudun Leader -yhdistys
Keski-Karjalan Jetina

Maaseutupalvelut

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

Ely-keskus

Pohjois-Karjalan Ely-keskus

TE-palvelut

Pohjois-Karjalan TE-palvelut
maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot