Viljelijätuki

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus.

Viljelijätuet maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Lisäksi tukea voi hakea investointeihin, elinkeinosuunnitelman hankintaan ja koulutukseen. 

Tutustu viljelijätukiin Ruokaviraston sivuilla.

Viljelijätukien tarkoitus on tukea maatalouden alkutuontannon harjoittamisen mahdollisuuksia Suomessa, kannustaa entistä ympäristöystävälliseen viljelytoimintaan sekä edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Viljelijätuki on myös kompensaatiota tuotannon alhaisesta markkinahintaan: näin mahdollistetaan kuluttajalle edullinen ruoan hintataso. Tukityyppejä ovat mm. perus- ja viherryttämistuki, ympäristö-, luonnonhaitta- ja eläinten hyvinvointikorvaukset sekä kansalliset pohjoiset tuet. 

Mistä tukea haetaan? 

Valtaosa viljelijätuista on haettavissa Vipu-palvelun kautta. Olethan tukiasioissa yhteydessä yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiseen. 

Yhteistoiminta-alueet palvelevat 

Pohjois-Karjalassa on kolme yhteistoiminta-aluetta ja yhteensä noin 2 300 maatilayritystä. Yhteistoiminta-alueet tarjoavat palveluja, kehittävät maataloushallinnon tehtäviä ja takaavat EU-lainsäädännön vaatimusten täyttymisen. Lisäksi aluilla hoidetaan myös muita tehtäviä kuten sato-, tulva-, riistavahinko- ja eläinrekisteriasioita. 

Viljelijätukien maksaminen 

Viljelijöille maksetaan erilaisia EU:n kokonaan rahoittamia eli suoria tukia, EU:n osarahoitteisia sekä kansallisesti rahoitettuja tukia. 

maakaista-kuvitus-viljelijatuet.png

Ota yhteyttä

Leader-ryhmät

Alueelliset Leader-ryhmät neuvovat tuenhakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.
Vaara-Karjalan Leader
Joensuun seudun Leader -yhdistys
Keski-Karjalan Jetina

Maaseutupalvelut

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

Ely-keskus

Pohjois-Karjalan Ely-keskus

TE-palvelut

Pohjois-Karjalan TE-palvelut
maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot