A+ A A-

Hanketuet

Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät.

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jonka ensisijainen päämäärä ei ole taloudellisen voiton tavoittelu. Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

 • työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin ja vuokriin
 • tiedonvälitykseen, selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen
 • paikallisten palvelujen kehittämiseen, yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin
 • kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja kulttuuri- sekä luonnonperinnön säilyttämiseen
 • maatalouden, elintarvikealan ja metsätalouden kehittämiseen
 • elinkeinorakenteen uudistamiseen, kilpailukyvyn ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä yrittäjien yhteistyöhön
 • innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi  

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset:

 • Palkkaus- ja palkkiokustannuksetja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset
 • Matkakustannukset
 • Ostopalveluiden hankintakustannukset
 • Vuokrakustannukset ja muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Tarvitset hankkeeseen myös yksityistä rahoitusta. Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on vähintään 15-vuotias. Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 euroa käyttötunnilta. Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä. Vastikkeettomasta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä ja alustava aikataulu.

Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa ja suurin Leader-hankkeissa on 180 000 euroa. Hanke voi olla kestoltaan enintään viisi vuotta.

Yleishyödylliset investoinnit

Yleishyödyllinen investointi ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

 • Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista,
 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta,
 • pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta,
 • viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista sekä
 • palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • kunnasta on selvitettävä lupa-asiat
 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä kustannusten arvioinnissa
 • rakennusselostus ja -selostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • vuokrasopimus, jos rakennetaan vuokramaalle ja vuokraoikeuden kiinnitys maanmittauslaitokselta

Rahoituslinjaukset

Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella. Olethan yhteydessä Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen ja Leader-ryhmiin.

Hanketukien maksun hakeminen

Hae tuki maksuun Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Vaihtoehtoisesti voit hakea maksua paperilomakkeilla.

Tulostettavat paperilomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta:
Maaseudun kehittämishankeet 

Tutustu huolella Maaseutuviraston määräykseen kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta (määräys 53/15).

Kysy lisätietoa maksun hakemisesta tuen myöntäneeltä viranomaiselta.

maksatukset.pohjois-karjala(a)ely-keskus.fi

vaihda (a)-merkit @-merkkiin

Millaisiin kuluihin hanketukea myönnetään?

Loading…

Palkat ja palkkiot

Palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset

Get more details

Matkakustannukset

Get more details

Ostopalveluiden hankintakustannukset

Get more details

Vuokrakustannukset

Get more details
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa