A+ A A-
Kansainvälisyys 30.9.2015

Kansainvälistä yhteistyötä maaseudun kehittämisen opetuksessa

Maria ja Helena tutustumassa Pappilanluhdan alueeseen Lieksassa. Maria ja Helena tutustumassa Pappilanluhdan alueeseen Lieksassa. Reeta Rönkkö

Maaseudun kehittämiseen liittyvää korkea-asteen opetusta tarjotaan eri puolilla maailmaa. Kehittämisen menetelmät ja kohteet kuitenkin vaihtelevat, joten tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä saadaan uusia ideoita myös opetukseen. Karelia-ammattikorkeakoulu on jo yli kymmenen vuoden ajan tehnyt yhteistyötä muun muassa slovakialaisen Nitran maatalousyliopiston kanssa. Opiskelija- ja opettajavaihdot sekä yhteinen maaseutukehittämisen opintomoduuli ovat olleet yhteistyön näkyvimpiä muotoja.

Leader toimintatapa kiinnostaa

Alue- ja maaseutukehittämisen opettaja Mária Fáziková Slovakiasta oli Karelia-amk:n vieraana syyskuun lopulla. Vierailun aikana Maria tutustui suomalaisiin maaseudun kehittämisen menetelmiin sekä yhteisöjen ja kylien toimintaan käytännön tasolla.

- Opetan maaseudun kehittämistä opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille ja yhtenä opetuksen kohteena on Leader -toimintatapa. Teemme myös aiheeseen liittyvää tutkimusta tiedekunnassamme. Siksi minua kiinnostaa nähdä ihan konkreettisesti, mitä Leader -toiminta Suomessa on ja millaisia hankkeita täällä on toteutettu. Suomi on mielenkiintoinen senkin takia, että maidemme asukasmäärä on kutakuinkin sama ja meillä on suunnilleen yhtä paljon Leader -toimintaryhmiä molemmissa maissa, Maria kertoo.

- Slovakiassa yhdistystoiminnan kulttuuri on varsin nuori. Kun Suomessa monet maaseudun yhdistykset ovat toimineet jo yli sata vuotta, Slovakiassa niitä on ollut vasta parikymmentä vuotta. Myös kyläkulttuuri on erilainen. Meillä kylät ovat omia hallinnollisia yksiköitään, kun taas Suomessa ne ovat osa isompia kuntia. Parhaillaan Slovakiassa käydään keskustelua kylien liittämisestä yhteen isommiksi yksiköiksi, Maria kuvailee maiden välisiä eroja.

Kansainväliset maaseutuopinnot kehitteillä

Slovakian lisäksi Karelia-amk:lla on kansainvälisiä kumppaneita muun muassa Unkarissa, Hollannissa ja Kanadassa. Opiskelijoilla on siis mahdollisuus päästä vaihtoon omaa alaa vastaavaan oppilaitokseen eri puolilla maailmaa. Parhaillaan käynnistellään myös EU-rahoitteista usean maan yhteistyöhanketta (ERDI – Empowering Regional Development and Innvoation), jossa jatkojalostetaan aiemmin luotua yhteistä maaseudun kehittämisen opintokokonaisuutta tiiviissä työelämäyhteistyössä. Pohjois-Karjalasta hankkeessa on mukana myös ProAgria.

- Tavoitteena on saada aikaan noin kolmenkymmen opintopisteen kokonaisuus, johon on tarjolla sisältöä jokaisesta mukana olevasta maasta ja oppilaitoksesta. Samalla kurssilla on siis opiskelijoita useasta eri maasta ja opetuskieli on englanti, kertoo projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen Karelia-amk:sta.

- Lisäksi kurssin sisältöjä pyritään tuomaan verkkoon kaikkien maaseudun kehittämisestä kiinnostuneiden henkilöiden saataville.
Hankkeeseen on saatu rahoitusta EU:n Erasmus+ tietoyhteenliittymät -hausta ja se on yksi kahdeksasta tänä vuonna rahoitetusta hankkeesta koko Euroopassa.

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa