A+ A A-
Kylät 9.4.2020

Kylillä pilotoidaan jätehuoltoa

Timanttikylien jätekatos rakennettiin talkoilla. Timanttikylien jätekatos rakennettiin talkoilla. Reeta Rönkkö

Timanttikylien kylätalon pihaan Juuassa nousi viime syksynä talkoovoimin kylän uusi kierrätyspiste. Mekrijärvellä Ilomantsissa taas kierrätyspiste uudistui jäteyhtiön toimesta ja kyläläiset keskittyvät perustamaan sekajätekimppoja. Molemmat kylät ovat mukana rajat ylittävää yhteistyötä tekevässä WasteLess Karelias -hankkeessa, jossa kehitetään pilottikylien avulla maaseudun jätehuoltoa Pohjois-Karjalassa ja Venäjän Karjalassa.

Lajittelua ja sekajätettä

Timanttikylillä jäteasiat nousivat esiin jo pari vuotta sitten pidetyissä kyläilloissa ja kun mahdollisuus tarjoutui, niin kylä päätti lähteä mukaan WasteLess -hankkeeseen. Yhdessä hankkeen ja paikallisen jäteyhtiön Jätekukon kanssa pohdittiin vaihtoehtoja ja päädyttiin rakentamaan monipuolinen jätepiste. Työt tehtiin talkoilla, hanke kustansi tarvikkeet. Pisteestä löytyvät metallin ja lasin keräysastiat ja myös aiemmin muualla sijainnut paperinkeräysastia on siirretty samaan yhteyteen. Lisäksi monen mökkiläisen ja joidenkin vakituisten asukkaiden käyttämä sekajätteen aluekeräyspiste on sijoitettu rakennukseen. Löytyypä yhdestä nurkasta myös muutaman kylän talouden yhteinen sekajätekimppa. Jätepisteen sijoittamisen kylätalon pihaan mahdollisti sen sopiva sijainti jätteenkuljetuksen reitin varrella. Ennen kesää kylätalon varustusta täydennetään vielä kompostorilla.

Mekrijärvellä ryhdyttiin myös selvittämään mahdollisuuksia lajittelupisteen saamiseen kylälle. Asia ratkesikin jäteyhtiö Puhas Oy:n sijoittaessa muualta siirretyn ekopisteen Mekrijärvelle. Pisteeseen voi tuoda lasipakkauksia ja pienmetallia. Samassa yhteydessä kunnostettiin sekajätteen aluekeräyspiste uuteen uskoon. Ekopisteen järjestyttyä Mekrijärvellä päätettiin panostaa erityisesti sekajätekimppojen perustamiseen. Kaikkiin kylän talouksiin jaettiin asiaa koskeva tiedote ja sen ansiosta ensimmäinen jätekimppa on jo toiminnassaan ja lisää on suunnitteilla.

Venäjän Karjalan puolella hankkeen kohdekyliä ovat Vieljärvi, Naistenjärvi ja Tolvuja. Niidenkin osalta tavoitteena on rakentaa jätteiden keräyspisteitä kylälle sekä aktivoida kyläläisiä mukaan jätehuollon kehittämiseen. Ensimmäiset keräyspisteet onkin jo rakennettu Naistenjärvelle, muilla kylillä rakentaminen käynnistyy tulevana kesänä.

Mekrijärvi 2Mekrijärvellä kutsuttiin kyläläisiä jäteiltaan.

Jäteasiat puhuttavat

Kylien asukkaat vievät sekajätteensä yleensä omassa pihassa olevaan astiaan tai lähistöllä sijaitsevaan aluekeräyspisteeseen. Lasit, muovit, metallit, paperit, kartongit ja muut jätteet taas joutuu lähes aina kuljettamaan lähimpään taajamaan, koska harvalla kylällä on enää omaa kierrätyspistettä. Maaseudun asukkailla on kuitenkin halua lajitella jätteensä siinä missä kaupunkilaisillakin, joten lajiteltujen jätteiden kuljettamisesta taajamaan on tullut monille rutiinia.

Huolellinen lajittelu vähentää sekajätteen määrää ja aiheuttaa usein keskustelua siitä, kannattaako jäteauton käydä kerran kuussa joka pihassa tyhjentämässä puolityhjää jäteastiaa. Myös lajittelu, sen järjestäminen ja kylien asukkaiden oikeus lajitteluun puhuttaa. Timanttikylien ja Mekrijärven asukkaille tehdyssä kyselyssä lähes yhdeksänkymmentä prosenttia vastanneista ilmoitti lajittelevansa vähintään osan jätteistään. Yleisimmin lajiteltiin metallia ja lasia, varsin usein myös muovia, paperia ja kartonkia. Kylillä paperin ja kartongin polttaminen oli myös yllättävän yleistä. Kysyttäessä keinoja lajittelun lisäämiseen tärkeimmäksi keinoksi nousi keräyspisteiden määrä ja niiden sijaitseminen mahdollisimman lähellä. Moni myös kaipasi tietoa siitä, mitä lajitellulle jätteelle tapahtuu ja mihin se päätyy. Kasvavien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää saada myös kylien asukkaat aktiivisen lajittelun piiriin. Kylien jätehuollon kehittämiselle on siis sekä halua että tarvetta.

 

WasteLess Karelias -hanke saa rahoitusta Karelia CBC -ohjelmasta. Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto, muita toteuttajia ovat Suomen ympäristökeskus, Maaseudun Sivistysliitto ja Institute of Economics of the Karelian Research Centre. Lisätietoa hankkeesta löytyy hankkeen nettisivuilta.

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa