Lähidemokratiaa pimeneviin iltoihin -syksyllä vaikutetaan ja osallistutaan

23.9.2014 Kaisa Kervinen
Kiihtelysvaaran palvelupiste yksi Osallistu! Vaikuta! tapahtuman paikoista Kiihtelysvaaran palvelupiste yksi Osallistu! Vaikuta! tapahtuman paikoista Kuva: Suvi Kaljunen

”Onko kuulluksi tuleminen osallisuutta? Ei ole. Osallisuus on kokemus siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä, että siitä kannattaa kertoa.”

- Professori Vuokko Niiranen

 

Kyläkierroksia ja kuntakahveja

Keväällä 2014 toteutettiin laaja kyläkierros Pohjois-Karjalassa. Esimerkiksi Liperissä kyläkierros kokosi yhteen parisataa asukasta ja kunnan edustajaa keskustelemaan tulevaisuudesta ja siitä kuinka kyläyhteisö voi tällä hetkellä. Syksyn saapuessa kevään kyläkierrosten tuloksia puidaan avoimissa iltatilaisuuksissa. Yhteisen kahvittelun lisäksi tilaisuuksien tavoitteena on kerrata kyliltä nousseita teemoja ja toiveita sekä pohtia sitä, kuinka kuntien omat strategiat sopivat kylien omiin suunnitelmiin.

Liperin Penttilä-saliin kokoontui 8.9. noin kolmisenkymmentä ihmistä keskustelemaan Kuntakahveille. Osallistujissa olivat edustettuna kyläyhdistyksiä, muutamia Liperin suurimpia järjestöjä, Mökkiläistoimikunta, Joensuun seudun Leader, Jake-hanke sekä Liperin kunta. Illassa kerrattiin huhtikuisen kyläkierroksen satoa. Keväällä puhuttivat muun muassa ympäristöasiat. Liperistä löytyy luontokohteita saaristosta metsälehmuksiin. Yhteiset alueet ja niiden kunto kiinnostavat ihmisiä. Kylät ovat kunnostaneet viime vuosina kyliensä luontokohteita ja uusia ideoita viriää edelleen esimerkiksi Liperinsalossa. Ympäristöön liittyvät toimenpiteet ovat selkeästi yksi yhteistyön paikka kylien ja kuntien välillä.

Kohti yhteisöllisyyttä

Kouluverkon supistaminen ja yhteisten tilojen katoaminen nousivat luonnollisesti esille kyläkierroksella. Yhteisöllisyys on koetuksilla suurissa mullistuksissa. Viinijärvellä asukkaat kokosivat voimansa vaikeassa tilanteessa ja pistivät talkoilla pystyyn Viinijärvi-viikon, joka toteutettiin yhteistyössä monien eri kylien ja toimijoiden kesken. Tapahtuma saanee jatkoa tulevaisuudessa. Kylien kokoiset esimerkit kertovat, että yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden hakeminen on tärkeää ja sen eteen tehdään töitä ruohonjuuritasolla. Avuksi ja tueksi tarvitaan myös kunnan panosta. Kuntakahveja on luvassa ennen joulua ainakin Kontiolahdella ja Joensuun maaseutualueilla.

Kyläkierrokset ja Kuntakahvit ovat Paavo-hankkeen järjestämiä lähidemokratia-tilaisuuksia. Lisää Paavo-hankkeesta: www.msl-ita.fi/paavo

YK:n kansanvälistä demokratia-päivää vietettiin Joensuussa

OSALLISTU! VAIKUTA! -teemapäivä järjestettiin YK:n kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9. Teemapäivän aikana esiteltiin osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Joensuun alueella. Tapahtumia järjestettiin Joensuun pääkirjastossa, Rantakylän ostoskeskuksen tuntumassa sekä Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran, Enon ja Pyhäselän yhteispalvelupisteillä. Mukana tempauksessa oli alueen järjestöjä, Karelia AMK ja Joensuun kaupunki. Tapahtumissa sai antaa palautetta siitä, miten Joensuun arkiturvallisuutta voisi parantaa. Palautetta hyödynnetään Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelmaa päivitettäessä.

Turvallisuuteen liittyvää palautetta kerättiin Kare­lia amk:n sosionomiopiskelijoiden toimesta. Opiskelijat jalkautuvat keräämään palautetta eri-ikäisiltä kuntalaisilta myös muihin kohteisiin kuten Joensuun Kansalaistalolle, Rantakylän lähiötalolle, kauppoihin ja kouluihin.

- Tapahtumissa oli runsaasti eri toimijoita ja jo ajatusten- ja kuulumisten vaihto oli itsessään positiviinen tulos. Väkeä tapahtumiin olisi mahtunut enemmänkin. Jatkossa voisi miettiä esimerkiksi osallistumista lähidemokratia-teemalla suurempien tapahtumien yhteyteen ja mennä sinne missä ihmiset jo joka tapauksessa ovat, pohti Kiihtelysvaaran tapahtumassa ruohonjuuritason kehittämistä esitellyt MSL:n koulutussuunnittelija Suvi Kaljunen.

Syksyn lukuisat seminaarit, tapaamiset ja keskusteluillat tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa ja ottaa kantaa oman alueen asioihin. Tapahtumista tiedotetaan usein maakaista.fi tapahtumakalenterissa. Järjestäjät toivottavat kaikki tervetulleiksi mukaan.

Kaisa Kervinen

Kaisa Kervinen

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

yhteisökehittäjä

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot