A+ A A-
Maa- ja metsätalous 21.9.2018

Nurmet kasvuun oikeilla menetelmillä

Nurmijyrsin työssään. Nurmijyrsin työssään. Reeta Rönkkö

Valtimolla järjestettiin syyskuussa pellonpiennarpäivä, jossa alueen viljelijöille esiteltiin nurmisadon kasvattamisen uusia menetelmiä. Hyvin hoidettu nurmi on niin pellon, karjan kuin ympäristönkin etu. Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen nurmen hoito pidentää kasvuston ikää, parantaa kasvua ja ehkäisee ravinteiden valumista vesistöihin. Nurmipellon kuntoon kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Keskisato nousuun

Nurmirehun keskisato on Suomessa tällä hetkellä noin 5 200 kiloa kuiva-ainetta hehtaaria kohden. Tätä määrää pitävät vaatimattomana sekä maanmuokkaukseen tarkoitettujen koneiden myyjä Tom Hellström BT-Agro OY:sta että kotieläintalouden erityisasiantuntija Anna Liimatainen ProAgria Pohjois-Karjalasta.

- Keskisatoa olisi helppo kasvattaa melko yksinkertaisilla toimenpiteillä. Liikkeelle voi lähteä vaikka siitä, että jo nurmen perustamisvaiheessa valitsee oikean kylvömenetelmän. Täydennyskylvön avulla taas voi pidentää kasvuston ikää. Keskisatoa parantavia toimenpiteitä ovat myös oikein tehty maanmuokkaus ja puhdistusniitto. Onhan se suorastaan haaskausta, jos ei pellosta oteta irti huippusatoa, pohtii Tom Hellström.

Nurmikasvustojen kuntoon ja oikeanlaiseen hoitoon onkin viime vuosina kiinnitetty paljon huomioita eri puolilla Suomea. Keskisadon parantamiseen tähtäävillä hankkeilla ja kokeiluilla on saatu aikaan jopa yli 10 000 kg ka/ha tuotoksia.

- Tuotoksen parantamisella saadaan aikaan monia hyviä vaikutuksia. Keskisadon noustessa tilat ovat entistä paremmin omavaraisia nurmirehun suhteen. Ja onhan se toki ihan kannattavuuskysymys, isommalla sadolla saadaan parempi tulos. Myös ympäristö hyötyy, koska hyvin hoidettuja kasvustoja ei tarvitse uusia niin usein ja ravinteet päätyvät paremmin kiertoon eivätkä valu vesistöihin, Anna Liimatainen kertoo.

Nurmet kuntoon 2Jankkurin jälkeä tutkimassa.

Konekanta kehittyy

Pellonpiennarpäivän työnäytöksissä esiteltiin monenlaisia nurmikasvuston hoitoon tarkoitettuja koneita. Nurmijyrsimen avulla kasvuston saa uudistettua ilman raskaita kyntötoimenpiteitä, kun jyrsin muokkaa ja seuloo pintamaan. Samalla se pudottaa kivet jyrsintäsyvyyden pohjalle, pois kasvuston tieltä. Jankkurin avulla nurmikasvuston eri kerroksia voi muokata ja ilmata ilman, että nurmen pintaa tarvitsee pahasti rikkoa. Murskaimen avulla taas kasvustoa voi puhdistaa kuloheinästä ja rikkakasveista.

- Uusien menetelmien esittely on tärkeää jo senkin takia, että tietoisuus lisääntyy ja asiaa ryhdytään pohtimaan. Koneiden uusiminen ei tietenkään ole ihan halpaa puuhaa eikä tällaisia investointeja tehdä hetken mielijohteesta. Mutta kun ajatus jää itämään ja viljelijä alkaa pohtia oman nurmikasvuston keskituottoa niin usein sillä on pitkällä tähtäimellä vaikutusta myös käytettäviin työmenetelmiin. Ja monet näistä nyt esillä olleista koneista sopivat myös tilojen yhteishankinnoiksi, Liimatainen tietää.

Hankkeet yhdessä

Pohjois-Karjalassa ja osin myös lähimaakunnissa on parhaillaan käynnissä useita hankkeita, joiden tavoitteita nurmikasvustojen hyvä hoito palvelee. Pellonpiennarpäivän järjestäminen olikin usean hankkeen yhteistyön tulos. Tulosta maidosta -hanke tähtää maidontuotannon kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Kasvua pellosta -hankkeella haetaan keinoja kasvinviljelytilojen kannattavuuden ja yhteistyön kehittämiseen. RavinneRenki -hanke taas vauhdittaa maatalouden ravinnekiertoa ja vesiensuojelua testaamalla uusia menetelmiä ja edistämällä niiden käyttöönottoa.

 

Lisätietoa hankkeista löytyy täältä:

Tulosta maidosta

Kasvua pellosta

RavinneRenki

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa