Kylämaisemaa uusin silmin

13.8.2018 Reeta Rönkkö
Ylikylässä riittää hienoja peltomaisemia. Ylikylässä riittää hienoja peltomaisemia. Reeta Rönkkö

Vaara-Karjalan alueella on kuluneen kesän aikana järjestetty kylämaisemakävelyjä valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilla maisemakylillä. Maisemakävelyllä kyläläiset ja asiantuntijat kiertävät yhdessä kylän kohteita ja pohtivat niiden maisema-arvoja, merkitystä ja mahdollisia hoitotarpeita. Tavoitteena on nostaa maisemaan liittyvät asiat keskusteluun ja sitä kautta innostaa maisema-arvojen vaalimiseen.

Omaleimainen vaaramaisema

Pohjois-Karjalassa on yhteensä 13 valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua maisema-aluetta. Näistä kesän kävelyjen aikana on kierretty jo neljä, eli Rasimäki, Sonkaja, Selkie ja Ylikylä. Heinävaaran kyläkävely on vielä edessäpäin. Asiantuntijoina maisemakävelyillä toimivat ProAgria Pohjois-Karjala, maa- ja kotitalousnaisten sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntijat. Kävelyjen rahoitus tulee ympäristöministeriöltä.

- Tämän kesän kävelyjen kohteeksi on valittu Pohjois-Karjalalle ominaista vaaramaisemaa ja vaaraluontoa edustavia kyliä. Ihmisen vaaramaisemaan muovaamat kylät ja kulttuurimaisemat tarjoavat sellaisia arvoja, joita ei juuri muualta Suomesta löydy. Siksi niistä huolehtiminen on meillä erityinen painopistealue, kertoo maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen.

Nurmeksen Ylikylällä järjestetyn kyläkävelyn aikana kierrettiin vesistöjen ympärille syntyneen ja vaarojen rajaaman maatalouskylän kohteita. Yhdessä muisteltiin maiseman ja tilojen historiaan liittyviä asioita ja maiseman muutosta vuosien kuluessa.

- Täällä Ylikylällä hämmästyttää aina vehmaus ja lehtipuuvaltaisuus, vaikka ollaan näin pohjoisessa. Pellot ovat pysyneet viljelyksessä ja maisema sitä kautta avoimena. Maiseman yleiskuva on loppujen lopuksi muuttunut varsin vähän viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, mikä on aika harvinaista. Ylikylän alue on todettu hyväksi asuinpaikaksi jo todella kauan sitten, koska täältä löytyy runsaasti muinaisjäännöksiä ja varhaisesta asutuksesta kertovia merkkejä, Jokinen toteaa.

Ylikylä 1Ylikylänjärven rantaan vievä polku on monelle tuttu jo lapsuudesta.

Paljon hienoja kohteita

Maisemakävelyn aluksi mietitään yhdessä ne paikat, joissa halutaan kiertää. Asiantuntija kehottaa pohtimaan asiaa siltä kannalta, mihin paikkoihin veisit kylällesi tulevan vieraan tai turistin. Ylikylällä tämä herättää hilpeyttä. No käskisin vierasta katsomaan ikkunasta ulos! Esiteltäviä kohteista on siis paljon, mutta oikeastaan kyse ei ole muutamasta hienosta paikasta, vaan niiden muodostamasta kokonaisuudesta. Päätetään kuitenkin kävellä seurojentalolta kylän keskellä olevan Ylikylänjärven rantaan ja sen jälkeen siirtyä autoilla lähelle vanhaa koulua, peltoaukean reunalle.

Kävelyn aikana monet asiat puhuttavat ja herättävät kysymyksiä. Keskustelussa nousevat esiin tienvarsien ja rantojen raivaaminen, vesistöjen rehevöityminen, kylällä pysähtyvät muuttolinnut, koivukujat ja kuusiaidat sekä vieraslajit. Yhdessä iloitaan myös siitä, että vaikka kylällä on viime vuosina lopettanut muutamia tiloja, on niitä edelleen lähes parikymmentä ja vapaaksi jääville pelloille löytyy ottajia. Viljelymaiseman säilyminen on siis ainakin toistaiseksi turvattu.

Maisemakävelyn parasta antia on se, että kyläläiset ja asiantuntijat pääsevät vaihtamaan näkemyksiä asiasta. Molemmat oppivat toisiltaan. Kävelyllä esiin nousseet asiat eivät jää ainoastaan keskustelun varaan, vaan ProAgrian Päivi Jokinen koostaa niistä raportin, joka jää kyläläisten käyttöön.

 

Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista kerrotaan lisää ymparisto.fi -sivustolla.

 

 

Reeta Rönkkö

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot