A+ A A-
Ympäristö 30.7.2021

Perinnebiotooppien jäljillä

Perinnebiotoopit ovat monipuolisia ja runsaslajisia Perinnebiotoopit ovat monipuolisia ja runsaslajisia Jaana Parkkinen

Ympäristönhoidollinen laiduntaminen kasvattaa suosiotaan etenkin lampailla ja alkuperäisrotuisella karjalla. Laiduntavat eläimet hoitavat monimuotoista luontoa ja ylläpitävät alueiden luonnollista ympäristöä.

Perinnebiotoopit eli esimerkiksi kedot, niityt ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia, runsaslajisia elinympäristöjä.Perinnebiotooppien perinteinen hoito on pääasiassa ollut niittoa ja laidunnusta. Lisäksi hoitomenetelminä ovat olleet muun muassa puuston harventaminen, tulvittaminen, ei-toivotun kasvillisuuden poistaminen sekä kulotus. Perinnebiotoopit ovat osa perinnemaisemia, jotka ovat muototutuneet vuosikymmenten, jopa vuosisatojen kuluessa.

Tukea ympäristön hoitoon

Aktiiviviljelijä voi hakea ympäristösopimusta maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon. Ennen kuin tilallinen voi hakea ELY-keskuksen myöntämää korvausta ympäristönhoidosta, täytyy selvittää ovatko alueet tukikelpoisia. Polvijärveläinen Satalammasta tilan lampuri Heli Jolkkonen päätti hakea maatalouden ympäristösopimusta lampaiden laidunalueille.

- Perinnebiotoopit kiinnostavat kovasti ja ensin täytyi selvittää voiko laidunaluille hakea tukea nimenomaan perinnebiotoopille, Jolkkonen selventää.

Mahdollinen perinnebiotooppikohde

Kuva: Heli Jolkkonen

Neuvo-palvelut

Kuinka maisema- ja luontokohteiden kartoittamiseen sitten tehdään? Heli Jolkkonen lähti selvitystyöhön pyytämällä paikalle ProAgria Itä-Suomen maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokisen. ProAgrian palveluvalikoimiin kuuluvat Neuvo-palvelut, joita yrittäjä voi käyttää 15 000 euron arvosta. Palvelun omavastuuna maksetaan arvonlisävero. Palvelua rahoittaa Maaseuturahasto.

Neuvo-käynnillä kierretään lohkot, joille korvausta on ajateltu haettavan. Lohkon kasvillisuus käydään lävitse ja alueelta löytyneet kasvilajit merkitään ylös. Asiantuntijasta on apua nimenomaan paikalle ominaisen kasvillisuuden nimeämisessä.

Päivi Jokisen asiantuntijuutta tarvittiin tyypillisten niittykasvien tunnistamiseen ja lohkojen analysointiin. Kartoitettavista kohteista löytyi lopulta myös perinnebiotooppi-kohde. Kaikkiaan Heli Jolkkosen tilaama kartoituskäynti kesti puoli päivää, mutta kesto riippuu paljon kohteesta. Neuvo-palveluissa laskutus tapahtuu nimenomaan kuluneen ajan mukaan.

Kasvilista niittykasveista

Kuva: Heli Jolkkonen                Heli Jolkkonen listasi Päivi Jokisen luettelemia tyypillisiä niittykasveja

- Vuoden 2021 sopimusten hakuaika päättyi kesäkuun puolessa välissä. Tällä hetkellä ei ole tietoa koska uudet sopimukset tulevat haettavaksi. Sopimuksia ei tule haettavaksi vuosittain ja jää vielä nähtäväksi kuinka uusi ohjelmakausi vaikuttaa ympäristösopimuksiin, toteaa Jokinen.

Neuvo-käynnistä laaditaan raportti tukihakemuksen liitteeksi. Liitteeksi tarvitaan myös hoitosuunnitelma kohteista. Jolkkonen toimitti ympäristösopimuksen haun itse.

- Halusin tehdä hakupaperin itse kokeilumielessä, että näin mitä kaikkea siihen tarvitaan ja vaaditaan, Jolkkonen kertoo.

Päivi Jokinen etsii kasvupaikalle tyypillisiä kasvilajeja

Kuva: Jaana Parkkinen                                       Neuvo-kierroksella etsitään kasvupaikalle tyypillisiä kasveja

Perinnebiotooppien hoitoon ja ennallistamiseen löytyy rahoitusvaihtoehtoja

Merkittävin perinnebiotooppien säilyttämistä tukeva rahoitusmuoto on Euroopan Unionista tuleva maatalouden ympäristökorvausjärjestelmään kuuluva maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus. Tämän lisäksi voi hakea niin sanottua ei-tuotannollista investointitukea hoitokohteen alkukunnostukseen, aitaamiseen, raivaukseen ja ruovikon niittoon.

Yksityismailla perinnebiotooppien hoitoa voivat edistäneet yhdistykset määräaikaisten hoitoprojektien kautta. Vaihtoehtoja ovat maaseuturahaston hankkeet sekä erilaiset työllistämishankkeet. Yhdistykset voivat hakea hanketukea perinneympäristöjen hoitoon ja ennallistamiseen myös paikallisten Leader-ryhmien kautta.

Perinnebiotooppikohteella voi hyödyntää myös museoviraston kulttuuriympäristökohteiden ja muinaisjäännösalueiden hoitoavustusta. Hoitoavustus voi tulla kyseeseen, jos kohteen katsotaan olevan osa kulttuuriympäristöä tai sillä sijaitsee muinaisjäännös.

Voimalinjojen alla sijaitsevien perinnebiotooppien hoitoon tukea voi hakea Fingridiltä. Tuen tavoitteena on kehittää voimajohtoalueista luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla. Hoitosuunnittelua tekevät Fingridin kanssa yhteistyössä Pro Agrian maisemanhoidon asiantuntijat.

Lisätietoja perinnebiotoopeista löydät osoitteista:

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

  

Jaana Parkkinen

Sisällöntuottaja
Joensuun seudun Leader -yhdistys

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa