Ympäristöluotsi on vertaisihmettelijä

9.10.2014 Reeta Rönkkö
Metsälehmuskin löytyi ympäristöluotsin avustuksella. Metsälehmuskin löytyi ympäristöluotsin avustuksella. Reeta Rönkkö

Huoltoaseman hylätty takapiha voi olla aarreaitta kaupunkikasvien bongaajille. Ja kotikylän keskellä oleva lampi näyttääkin ihan uudenlaiselta veden päältä katsottuna. Yhdessä kunnostettu arvorakennus tai kulttuurikohde taas on palvelus koko yhteisölle. Mikä näitä asioista yhdistää? No tietenkin ympäristöluotsi! Joensuun seudulla on parhaillaan käynnissä Maaseudun Sivistysliiton toteuttama ympäristöluotikoulutus, joka valmentaa ympäristöasioista kiinnostuneita henkilöitä vapaaehtoisiksi vertaisohjaajiksi. Ympäristöluotsi ei ole opas, vaan kanssakulkija, innostaja ja vertaisihmettelijä.

Toimintaa käynnistellään

Maaseudun Sivistysliitto on parin viime vuoden ajan kehittänyt ympäristöluotsikoulutuksen sisältöä ja toimintamalleja. Ensimmäinen koulutus toteutettiin Jyväskylän taidemuseon toimesta ja siitä saatujen hyvin kokemusten pohjalta asiaa ryhdyttiin kehittämään eteenpäin. Tukea kehittämiseen on saatu mm. Ympäristöministeriöltä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä sekä Koneen säätiöltä. Toinen pilottikoulutus toteutettiin Kuopiossa, parhaillaan on käynnissä koulutus Joensuussa ja uusia on alkamassa ainakin Oulussa ja Varkaudessa. Toiminta siis laajenee jatkuvasti.

Ympäristöluotsikoulutuksen sisältö on monipuolinen ja monitahoinen. Koulutuksen teemat vaihtelevat jokamiehenoikeuksista paikan adoptoimiseen ja vähähiilisyydestä ympäristötaiteeseen. Koulutuksen sisältöjä myös painotetaan kunkin alueen ominaispiirteiden ja osallistujien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Oleellista on se, että osallistujilla on halu herätellä ihmisiä katsomaan omaa lähiympäristöä uusin silmin ja avata erilaisia näkökulmia. Ympäristöluotsit voivat toimia esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, seniori- tai erityisryhmien kanssa tai kyläyhdistysten ja järjestöjen parissa. Vertaistoimintaa voi tehdä myös omassa tuttavapiirissä tai naapurustossa. Toiminta on vapaaehtoistyötä oman ympäristön puolesta.

Härkä

Modernia kalliomaalausta.

 

Liperinsalon luontopäivä

Joensuun ympäristöluotsikoulutuksista toinen toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden kanssa. Joukko luonto- ja elämystoimintaan erikoistuvia nuorisotyön opiskelijoita suoritti luotsivalmennuksen intensiivikurssina.

Kurssin ohjelmaan kuuluu aina myös omien ympäristöluotsausten suunnittelu ja toteuttaminen. Nuorisotyön opiskelijoista osa toteutti harjoitusluotsauksen yhteistyössä Liperinsalon kylän kanssa. Yhdessä kyläläisten kanssa he suunnittelivat kaikille kyläläisille tarkoitetun luotopäivän, jonka aikana tutustuttiin alueen luontokohteisiin ja pohdittiin niiden käyttöä uudesta näkökulmasta. Tapahtuman taustalla oli Paavo- paikallistoimijat aitona voimavarana -hankkeen kyläkierroksen kyläillassa esille tullut idea kylän omasta virkistyspolusta. Mukana menossa oli väkeä vauvasta vaariin.

Luotsauksen avulla suunniteltiin muun muassa kylän omaa patikkareittiä kiertämällä mahdollisia paikkoja, joista polku voisi kulkea. Samalla pohdittiin, mitä kaikkea eri paikat kertovat kylän luonnosta, historiasta ja asukkaista. Mitä eri paikat merkitsevät kyläläisille tai muualta tuleville?

Erilaisissa toimintapisteissä tutustuttiin kylän maaperään ja testattiin kalliomaalausta, katseltiin kylämaisemaa kanootilla Niinikkolammelta sekä etsittiin kylän nimikkopuuta metsälehmusta. Lisäksi kyläläisten omalla kodalla Oinaanvaaran päällä pääsi tutustumaan ja testaamaan jousiammuntaa sekä luonnossa selviämisen taitoja. Kodan lisäksi tukikohtana toimi Liperinsalon hieno kylätalo, jossa oli koko päivän tarjolla tuoretta pullaa ja juttuseuraa. Yhdessä tekemisen meininkiä siis!

Sydän

Metsälehmuksen lehti on sydämen muotoinen.

Reeta Rönkkö

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot