A+ A A-
Yrittäjyys 27.6.2017

Metsäkoneopetuksen uusia tuulia Valtimolla

Metsäkoneopetusta kehitetään kenttäsimulaattorien avulla. Metsäkoneopetusta kehitetään kenttäsimulaattorien avulla. Mari Voutilainen

Taitava metsäkoneenkuljettaja on työmarkkinoilla kysytty ammattilainen, jonka tuntituotos saattaa olla jopa puolitoistakertainen heikompaan kuljettajaan verrattuna. Ajokoneen tai harvesterin hyvä hallinta ei suinkaan muodostu pelkästä nopeudesta, vaan työn laatu ja saanto, energiatehokkuus, koneiden kesto ja työterveys ovat aivan yhtä tärkeitä tuloksen muodostumisen kannalta. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo panostaa parhaillaan metsäkoneenkuljettajien osaamisen kehittämiseen uuden harjoituskentän ja osaamisen profiloinnin kautta.

Kaikki alkaa ajokoneesta

Ammattiopisto Valtimon piha-alueelle rakennetaan kuluvan kesän 2017 aikana harjoitusrata ja kenttäsimulaattoreita. Niiden avulla tehostetaan ajokoneen kuljettamisen taitojen opetusta ja sitä kautta kuljettajien osaamista.

- Metsäkoneen kuljettajan ura alkaa yleensä juuri ajokoneen kuljettamisesta. Kalusto on hieman halvempaa ja työympäristö helpompi, joten alan opettelu on paras aloittaa siitä. Kun omaa hyvät taidot ajokoneen kuljettamiseen, on yleensä edellytykset tulla myös hyväksi harvesterin kuljettajaksi, kertoo hanketta vetävä projektipäällikkö Mikko Saarimaa.

Myös alan opetussuunnitelma on muuttumassa siten, että ajokoneen kuljettamista painotetaan jatkossa entistä enemmän. Tähän saakka ajokoneen kuljettamista on opeteltu ensin teoriassa, sitten virtuaalisimulaattorien avulla sisällä ja sen jälkeen siirrytty metsään konetta käyttämään. Nyt tähän väliin tulee vaihe, jossa koneiden käyttöä opetellaan ensin harjoitusradalla ja kenttäsimulaattorien avulla.

- Harjoituskentälle saadaan kohtuullisen pieneen tilaan useita kenttäsimulaattoreita, joiden avulla voi harjoitella kuormausta ja purkua yhdellä tai useammalla puulajilla sekä pujottelua ja koordinaatiota. Radan keskelle tulee valvomo, josta tapahtuu opiskelun valvonta ja ohjaus. Tavoitteena on, että opiskelija hankkii tietyn taitotason harjoituskentällä ennen kuin lähtee metsään ajamaan oikealle hakkuutyömaalle, Saarimaa suunnittelee.

Harjoitusradan ja kenttäsimulaattorien käytöllä on useita hyötyjä. Niiden avulla opiskelijoille kertyy enemmän henkilökohtaista konetyöaikaa ja mahdollisuus analysoida omaa työsuoritusta videolta. Työvaiheiden toistoja tulee enemmän ja sitä kautta turhat liikkeet karsiutuvat pois. Kenttäharjoittelun avulla osaamista on helpompi mitata ja tehdä edistyminen näkyväksi myös opiskelijalle itselleen.
metsakonekoulutus3

Mikko Saarimaa (vas.), Pekka Horttanainen, metsäkoneyrittäjä Jarmo Ruokolainen ja Harri Savonen iloitsevat metsäalan opetuksen, yritysten ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyöstä.    Kuva: Mari Voutilainen

 

Osaamisen profiloinnista palvelutuote

Samaan aikaan investointien kanssa viedään eteenpäin myös kehittämishanketta, jonka tavoitteena on metsäkoneenkuljettajien osaamisen profilointi ja kehittäminen. Kehittämisen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä alan yrityskentän ja tutkimuslaitosten kanssa.

- Oman osaamisen kehittäminen on tärkeää myös pitkään alalla toimineille metsäkoneen kuljettajille. Kaiken A ja O on kustannustietoisuus. Paitsi yrittäjän, myös kuljettajien tulee ymmärtää, mikä on oman työn merkitys yrityksen kannattavuudelle. Kaikkien pitää tiedostaa, että puunkorjuun tehostaminen on yhteinen asia, ammattiopisto Valtimon koulutusjohtaja Harri Savonen tähdentää.

- Tarkoitus on kehittää kuljettajien osaamisen kartoittamisesta ja kehittämisestä tuote, jonka avulla alan yritykset voivat tehostaa toimintaansa. Tämän tyyppiselle osaamiselle on kysyntää myös ulkomailla, joten uskomme, että palvelutuotteelle löytyy ostajia. Tuotteistamisen ja yritysyhteistyön osalta teemme tiivistä yhteistyötä paikallisen elinkeinoyhtiön PIKES Oy:n kanssa, joka on myös hankkeen osatoteuttaja.

Kuljettajien osaamisen profiloinnissa on kysymys nykyisten työskentelytapojen arvioinnista ja henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimisesta sekä toteuttamisesta. Profiloinnissa mukana olevat kuljettajat haastatellaan, työtapoja arvioidaan ja työn tekemistä videoidaan. Sen jälkeen pohditaan, millä menetelmillä kukin voisi kehittää omaa työtään. Kehittämistyössä hyödynnetään myös tutkimuslaitosten osaamista esimerkiksi silmän liikkeiden seuraamisessa.

- Nykytekniikka tarjoaa osaamisen arviointiin ja kehittämiseen todella monipuolisia välineitä. Silmien liikkeitä seuraamalla voidaan tutkia, mihin asioihin kuljettajan huomio työtä tehdessä kiinnittyy ja sitä kautta selvittää, kohdistuuko huomio oikeisiin asioihin. Kaikki ammattikuljettajien osaamisesta saatu tutkimustieto hyödynnetään myös perusopetuksen kehittämisessä, Savonen kertoo.

Tavoitteena on hankkeen aikana tehdä kuljettajien osaamisen profilointia yhteistyössä 8 – 10 yrityksen ja noin 50 ammattikuljettajan kanssa. Jo tähän mennessä toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia.

- Palautteen mukaan kuljettajat kokevat ulkopuolisen ja faktoihin perustuvan arvioinnin todella silmiä avaavaksi. Motivaatio työskentelytapojen kehittämiseen on kasvanut huimasti kun pienien muutosten avulla oman työn tuottavuus on noussut. Sekin on koettu hyvänä, että arvioinnista jää itselle video sekä tarkka raportti.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on puunkorjuualan yritysten kannattavuuden parantaminen. Tämä onnistuu parhaiten alan opetuksen ja sitä kautta kuljettajien osaamisen kehittämisen kautta. Ammattiopisto Valtimo on tähän saakka tunnettu erityisesti virtuaalisimulaattoreihin liittyvästä osaamisestaan, jatkossa varmasti myös kenttäsimulaattoreista ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä palvelutuotteista.

 

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Millaiset yritykset voivat saada yritysrahoitusta?

Loading…

Kannattava toiminta

Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan

Get more details

Päätoiminen

Yritystoimintasi on päätoimista ja ammattimaista. Yrityksesi antaa toimeentulon joko sinulle yrittäjänä tai ainakin yhdelle työntekijälle.

Get more details

Vaikuttavuus

Tuella on merkittäviä vaikutuksia sekä yritykseesi että sen sijaintipaikkaan. Yrityksesi luo rahoituksen myötä uusia pysyviä työmahdollisuuksia alueelle, kasvattaa liikevaihtoaan, tehostaa tuotantoaan tai parantaa teknologian tasoa.

Get more details

Sijainti maaseudulla

Yrityksesi sijaitsee maaseudulla. Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutua. Kysy alueesi Leader-yhdistykseltä tai Ely-keskukselta, missä maaseutualueen raja kulkee kotipaikkakunnallasi.

Get more details

Huomioitavat seikat

Rahoitettavien yritysten valinnassa huomioidaan yritysten kilpailuedellytykset toimialalla, markkina-alueen laajuus ja liikeidean uutuusarvo.

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa