A+ A A-
Yrittäjyys 25.5.2018

Ohjelmistorobotit tulevat, oletko valmis?

Jyri Pulkkinen ja Ari Koistinen ovat miehet GenreTechin takana. Yritys on saanut perustamistukea Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Jyri Pulkkinen ja Ari Koistinen ovat miehet GenreTechin takana. Yritys on saanut perustamistukea Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

Automaatio, ohjelmistorobotiikka, tekoäly - Uudenlaiset teknologiat ovat tulleet ryminällä osaksi elämiämme. Osa ottaa ne vastaan ilolla ja avoimin mielin, osa epäröi tai jopa kaihtaa teknologiaa viimeiseen asti. - Tosiasia on kuitenkin se, että uudet teknologiat tulevat, halusimmepa sitä tai emme, toteaa Jyri Pulkkinen, pohjoiskarjalainen ICT -alan pitkän linjan ammattilainen ja vuosi sitten perustetun GenreTech Oy:n toimitusjohtaja.

 

Liperin Jyrinkylässä, kauniissa maisemissa luonnon helmassa, pyöritetään yritystä, GenreTech Oy:tä, joka kehittelee ohjelmistorobotiikkaan ja tulevaisuudessa tekoälyyn pohjautuvia automaatioratkaisuja. Asiakkaiksi havitellaan erityisesti itäsuomalaisia yrityksiä ja julkisen puolen toimijoita. Yrityksen taustalla hääräävät Jyri Pulkkinen ja Ari Koistinen, joilla on yhteensä yli viidenkymmen vuoden kokemus automaatioalalta. - Kokemusta on kertynyt määrittelystä käyttöönottoon ja kaikesta siltä väliltä, GenreTech Oy:n perustaja Jyri Pulkkinen tiivistää. - Pitkään ollaan värkätty näiden vehkeiden parissa, niin sanotusti ATK-hommissa, toteaa puolestaan tämän vuoden alusta GenreTechin kelkkaan hypännyt Ari Koistinen.

 

GenreTech lupaa tehostaa yritysten liiketoimintaa nykyteknologian avulla. Yrityksen palvelut voidaan jakaa tietoteknisiin palveluratkaisuihin ja konsultointipalveluihin. Mutta mitä ihmettä yrityksen lupaama nykyteknologia ja tietotekniset palveluratkaisut käytännössä ovat?

 

Ohjelmistorobotti, virtuaalinen työntekijä


Yksi GenreTech Oy:n palveluista on ohjelmistorobotti, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. RPA, Robotic Process Automation on kohtalaisen uutta teknologiaa. - Ohjelmistorobotiikka on lähtenyt liikkeelle testausautomaatiosta, Ari Koistinen kertoo. - Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka ovat kehittyneet valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana ja suunta on yhä eteenpäin.


Pulkkisen ja Koistisen mukaan Yhdysvallat ja Kiina ovat tekoälyn soveltamisessa ja kehittämisessä jättiläisiä, mutta viime vuosien aikana myös muu maailma on herännyt automaation saralla. Yksi suomalaisista edelläkävijöistä on Joensuussa pääpaikkansa pitävä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, joka otti ohjelmistorobotiikkaa käyttöön yhtenä ensimmäisistä julkisen sektorin toimijoista Suomessa.


Ohjelmistorobotit käyttävät erilaisia tietojärjestelmiä samalla tavalla kuin normaalit ihmiskäyttäjät. Niiden avulla voidaan automatisoida erilaisia prosesseja. - Ohjelmistorobotit voivat esimerkiksi siirtää lomakkeisiin ja taulukoihin pohjautuvaa tietoa tietojärjestelmästä toiseen tai tehdä päätöksiä selkeiden sääntöjen pohjalta, Jyri Pulkkinen valottaa. Ohjelmistorobotti voi siis esimerkiksi siirtää tietoja Excel-taulukosta toiseen taulukkoon, verrata tietoja keskenään ja lopulta tehdä tiedoista PowerPoint esityksen, kun se ohjelmoidaan tekemään niin. Robotin voi myös esimerkiksi ohjelmoida lajittelemaan sähköposteja tai poimimaan tietoja viesteistä. - Ohjelmistorobotti voidaan käsittää virtuaaliseksi työntekijäksi, Pulkkinen tiivistää.


Miksi yritys tai julkisen puolen toimija sitten valitsisi ohjelmistorobotin? - Ohjelmistorobotiikan hyödyt voidaan tiivistää neljään asiaan, Jyri Pulkkinen kertoo. - Prosessit nopeutuvat, laatu paranee, kustannukset laskevat ja henkilöstön resurssit vapautuvat muihin, mielekkäämpiin tehtäviin. Skeptikko saattaisi ajatella, että ohjelmistorobotit syrjäyttävät työpaikoilla tavalliset ”ihmistyöntekijät”. Pulkkinen ja Koistinen rauhoittelevat, etteivät robotit sentään kaikkeen pysty, eikä niin ole tarkoituksenmukaistakaan.


- On luonnollista, että kaikenlainen automatisaatio herättää pelkoja. Automaation mukaan tulo tänne Pohjois-Karjalaan on kuitenkin välttämätöntä. Täällä väki vähenee, mutta työn määrä pysyy samana. Automaatio helpottaa tätä tilannetta, kun rutiininomaisia töitä pystytään siirtämään robottien tehtäviksi, Jyri Pulkkinen ja Ari Koistinen summaavat.

 

Tavoitteena tolkun työpaikka


Jyri Pulkkisen ja Ari Koistisen tavoitteena on pikkuhiljaa kasvattaa yritystä ja työllistää tulevaisuudessa useita kymmeniä (ihmis)työntekijöitä. - Meidän tavoitteena on olla järjellinen työyhteisö, Jyri Pulkkinen kertoo. Järjellisyydellä he tarkoittavat sitä, että yritykseen on mukava tulla töihin ja työtehtävät ovat kaikille miellyttäviä. Omasta työstään he pyrkivät karsimaan pois turhat, aikaa vievät prosessit Lean-johtamismenetelmää hyödyntäen. Apuna on myös yrityksen kehittelemä nuori avustaja WIP, ohjelmistorobotti, joka kehittymisen myötä hoitaa osan yrityksen rutiininomaisista ja tylsistä tehtävistä.


Yrityksen kasvuhalu on suuri ja työnsarkaa tuntuisi riittävän. Teknologinen murros on itäsuomessa vasta alussa, mutta GenreTechin yrittäjät uskovat sen etenemiseen. - On hirmu vaikeaa nähdä, mitä on olemassa viiden vuoden päässä. Ainoa varmuus on muutos. Se suunta on kuitenkin selvä, että teimme me tätä ohjelmistorobotiikkaa tai emme, se tulee joka tapauksessa, Pulkkinen toteaa. Lähiaikoina yrittäjät keskittyvät kuitenkin nykyhetkeen. - Tällä hetkellä tärkeintä on kerätä referenssejä ja levittää ohjelmistorobotiikan ilosanomaa.

Anna-Maria Hämäläinen

Hankeneuvoja

Joensuun seudun Leader -yhdistys

Millaiset yritykset voivat saada yritysrahoitusta?

Loading…

Kannattava toiminta

Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan

Get more details

Päätoiminen

Yritystoimintasi on päätoimista ja ammattimaista. Yrityksesi antaa toimeentulon joko sinulle yrittäjänä tai ainakin yhdelle työntekijälle.

Get more details

Vaikuttavuus

Tuella on merkittäviä vaikutuksia sekä yritykseesi että sen sijaintipaikkaan. Yrityksesi luo rahoituksen myötä uusia pysyviä työmahdollisuuksia alueelle, kasvattaa liikevaihtoaan, tehostaa tuotantoaan tai parantaa teknologian tasoa.

Get more details

Sijainti maaseudulla

Yrityksesi sijaitsee maaseudulla. Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutua. Kysy alueesi Leader-yhdistykseltä tai Ely-keskukselta, missä maaseutualueen raja kulkee kotipaikkakunnallasi.

Get more details

Huomioitavat seikat

Rahoitettavien yritysten valinnassa huomioidaan yritysten kilpailuedellytykset toimialalla, markkina-alueen laajuus ja liikeidean uutuusarvo.

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa