Yritysten yhteistyöstä voimaa - Yhteistyöhön tukea maaseuturahastosta

12.2.2019 Anna-Maria Hämäläinen
Yritysryhmähanke on oiva rahoitusmuoto esimerkiksi matkailun kehittämiseen. Yritysryhmähanke on oiva rahoitusmuoto esimerkiksi matkailun kehittämiseen.

Yksityisyrittäjät ja pienet yritykset tarpovat tukiviidakossa usein yksin. Entä jos tuen hakija olisikin joku muu ja hyödynsaajana olisi yhden yrityksen sijaan monta yritystä, jotka työskentelisivät jonkin yhteisen tavoitteen eteen?

 

Yritystukikarkkia kaikille

Investointituki, perustamistuki, kokeilutuki - Maaseuturahaston irtokarkkihyllystä löytyy sopiva tuki jokaiseen pussiin. Edellä mainitut tuet alkavat olla jo hyvin maaseudun yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tiedossa ja niitä haetaan kohtalaisen hyvin sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta että maakunnan Leader-ryhmiltä. Vähemmän tunnettu tukimuoto on yritysryhmähanke, joka on oikeastaan sekoitus kehittämishanketta ja yritystukea. Yritysryhmähankkeita hyödynnetään Pohjois-Karjalassa verrattain vähän suhteessa muihin yritystukiin ja uudet hankehakemukset olisivatkin tervetulleita.

Yritysryhmähanke on yrityksille hallinnollisesti kevyt tapa kehittää omaa toimintaa. Yritys ei itse hae rahoitusta, vaan tuki tulee yrityksille palveluina. Tuki myönnetään ja maksetaan siis hankkeen hallinnoijalle, joka voi olla esimerkiksi neuvontajärjestö tai kehittämisyhtiö. Hallinnoija kokoaa yritysryhmän, hakee tukea ja vastaa siitä, että hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat hankesuunnitelman mukaiset kehittämispalvelut. Yrittäjät säästyvät siis paljolta päänvaivalta!

Yritysryhmähankkeessa on aina yrityksille yhteinen kehittämisosio, joten yrityksillä on oltava jokin yhteinen tavoite.  Se voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähankkeilla on mahdollista järjestää rajatulle yritysjoukolle myös koulutusta. Yhteisen kehittämisosion lisäksi yritysryhmähankkeeseen sisältyy yrityskohtaiset kehittämisosiot, jotka suunnitellaan vastaamaan osallistuvan yrityksen tarpeita.  

 

Esimerkkejä meiltä ja muualta

Yritysryhmähanke soveltuu monelle eri alalle ja monenlaisiin tarpeisiin. Matkailun saralta esimerkkejä löytyy useita myös Pohjois-Karjalasta. Hiljaisuusmatkailun kehittäjät -hankkeessa viisi pohjoiskarjalaista matkailuyritystä laittoi viisaat päät yhteen kehittääkseen uusia tuotteita rauhaa ja hiljaisuutta arvostaville matkailijoille. Hankkeen kautta yritykset tekivät tuotekehityksen lisäksi markkinointiyhteistyötä sekä kehittivät omaa digiosaamistaan.

Toinen matkailuun liittyvä esimerkki löytyy Merenkurkusta. Archipelago Attractions –hankkeessa on mukana neljä yritystä, joiden tarkoituksena on yhdessä rakentaa matkailijoille majoituksesta ja ohjelmapalveluista muodostuva kokonaisuus. Tuotepakettien laatimisen lisäksi yritysryhmähankkeessa keskitytään markkinointiin, käydään messuilla ja etsitään sopivia konsultteja, jotka osaavat tarjota palveluita oikeille matkanjärjestäjille.

Vaikka monen yritysryhmähankkeen keskiössä on matkailun kehittäminen, taipuu yritysryhmähanke myös muiden alojen kehittämiseen. Yhteistyöllä kilpailukykyä puurakentamiseen -hankkeessa kolme puualan yritystä hakee yhteistyötä ottamalla käyttöön yhteisen sähköisen suunnittelujärjestelmän. Hankkeeseen osallistuvat pohjoissatakuntalaiset yrittäjät haluavat myös kehittää koulutuksilla osaamistaan tulevaisuutta varten.

Olipa yritysten ala tai yhteinen tavoite mikä tahansa, yhdistää kaikkia yritysryhmähankkeita yksi merkillepantava seikka: Yritysryhmähankkeen myötä yrittäjistä muodostuu ainutlaatuinen verkosto, josta saa voimaa sekä vertaistukea oman yrityksen pyöritykseen.  

 

Ideasta käytäntöön

Yritysryhmän kriteerit ovat kohtalaisen simppelit: Yritysryhmähankkeessa on oltava mukana vähintään kolme ja enintään kymmenen yritystä. Jos kyseessä on koulutukseen liittyvä yritysryhmähanke, ei yritysten enimmäismäärää ole. Yritysryhmässä voi olla mukana eri toimialojen yrityksiä ja yritykset voivat sijaita eri ELY-keskusalueilla, kunhan yritys on maaseutualueella sijaitseva mikro- tai pienyritys.

Yritysryhmähankkeen tuki on 75 prosenttia ja kustannuksista 25 prosenttia on katettava yksityisellä rahoituksella. Tavallisesti omarahoitus laskutetaan yrityksiltä osallistumismaksuina. Ja tuki maksetaan siis hankkeen hallinnoijalle, joka järjestää hankesuunnitelman mukaiset kehittämispalvelut yrityksille joko itse tai ostopalveluna.

Yritykset voivat etsiä itsellensä sopivat kaverit yritysryhmään itse tai sitten pyytää jotakin organisaatiota, kuten kehittämisyhtiötä kokoamaan ryhmän jonkin idean ympärille. Kun idea yritysryhmästä alkaa hahmottua, kannattaa suunnata pikimmiten joko ELY-keskuksen tai oman Leader-ryhmän puheille. Hankeneuvojat ja yritysasiantuntijat opastavat hankkeen seuraavissa askeleissa! 

 

yritysryhmähanke 3Yritysryhmähankkeen askeleet ovat kohtalaisen simppelit.

 

Linkit:

Ota yhteyttä! 

Yritysryhmähanke-esite

Yhteistyöhankkeista Ruokaviraston sivuilla

Anna-Maria Hämäläinen

Anna-Maria Hämäläinen

Hankeneuvoja

Joensuun seudun Leader -yhdistys

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot